Rekrutacja

Rekrutacja w żłobku prowadzona jest przez cały rok.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem Żłobka osobiście – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub telefonicznie – pod numerem telefonu 668 580 951.

1. Podanie o przyjęcie

Wypełnij formularz lub zgłoś swój udział w rekrutacji telefonicznie w sekretariacie żłobka pod numerem 604 655 256.

2. Informacja o przyjęciu dziecka

Rodzice otrzymują informację o przyjęciu dziecka do żłobka.

3. Podpisanie umowy

Podpisanie umowy przez rodziców i dyrekcję żłobka.

Opłaty za naukę

Opłata za czesne jest stała wynosi 990,00 zł niezależna od ilości godzin, które dziecko przebywa w placówce (maksymalnie 10h opieka dziennie). Opłata wpisowego wynosi 350,00 zł jest jednorazowa na cały okres uczęszczania dziecka do żłobka oraz przedszkola.
Stawka za wyżywienie wynosi 16zł/dziennie i naliczana tylko za dni w których dziecko przebywa w żłobku.