Oferta

Podstawowym założeniem programu edukacyjnego jest połączenie wesołej zabawy ze stymulacją, co pomaga dziecku w zdobyciu wszechstronnych uzdolnień oraz umiejętności dzięki którym łatwiej opanuje umiejętności związane z pisaniem, czytaniem, liczeniem… Podczas naszych zabaw i zajęć dzieci uczą się szanować przyrodę, logicznie myśleć, rozwijają zdolności muzyczne, artystyczne i społeczne. Przekazujemy dzieciom wartości, wierzymy, że podstawą wszelkich talentów i umiejętności człowieka są umiejętności opanowane w pierwszych trzech latach życia.

Idąc naprzeciw tym potrzebom chcemy zapewnić Waszym dzieciom jak najlepsze i optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w duchu najwyższych wartości takich jak: uprzejmość, uczciwość, szacunek i współpraca oraz umiejętności nawiązywania więzi i budowania relacji opartych na miłości, które będą stanowiły podstawę prawdziwego szczęścia.

CODZIENNE ZAJĘCIA

Naszym podopiecznym proponujemy codziennie udział w wielu interesujących aktywnościach wynikających z programu edukacyjnego dostosowanego do ich wieku i możliwości. Poniżej wymieniamy jedynie niektóre z codziennych zajęć:

• różnorodne zajęcia plastyczne
• spacery
• zabawy chustą klanzy
• czytanie książek
• gimnastyka, taniec i zabawy ruchowe
• zabawy manipulacyjne, fabularne i naśladowcze
• umuzykalnienie i rytmika
• codzienne spotkania z językiem angielskim
Bajkoterapia
Wszystkie dzieci lubią słuchać bajek. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. niechęć do jedzenia lub pierwsze dni w żłobku. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po przeżyciu silnych wrażeń lub dużym wysiłku.

W codziennej opiece nad dziećmi bardzo ważny jest dla nas harmonijny rozwój dziecka. W trakcie zabaw panuje zasada dobrowolności (dziecko niezainteresowane daną aktywnością nie będzie do niej uporczywie zachęcane).

 

 

 

DLA KOGO?

Żłobek przeznaczony jest dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia do 3 lat.

GODZINY PRACY

Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30. Pracujemy również w wakacje oraz ferie zimowe. Żłobek zamknięty jest jedynie w dni ustawowo wolne od pracy i weekendy.