Idea kształcenia

My wierzymy!

 

Budujemy relacje
My wierzymy, że szkoła to ludzie i miejsce tworzenia relacji, które opieramy na zaufaniu i szacunku. Chcemy aby nauczyciel zbudował z uczniem przyjazne relacje, które pomogą uczniom w kształtowaniu kompetencji i zdobywaniu umiejętności. Dlatego, dbamy o relacje!

Podnosimy poczucie własnej wartości
My wierzymy, że istotnym elementem naszego życia jest nasza własna samoocena, która wpływa na nas nastrój i wywiera wpływ na nasze zachowanie. Dlatego, podejmujemy wiele działań mających na celu podnoszenie poczucia własnej wartości naszych uczniów!

Wspieramy pasje
My wierzymy, że tylko prawdziwa pasja prowadzi do szczęśliwej kariery zawodowej. Pasje rozumiemy jako zainteresowanie i entuzjazm ucznia oraz chęć podejmowania działań w wybranym przez siebie obszarze. Dlatego, wspieramy pasję naszych uczniów bez względu na to czy są związane z przedmiotami szkolnymi czy nie.

Traktujemy indywidualnie
My wierzymy, że każde dziecko jest inne i każde ma inne talenty. Jedne dzieci potrafią wykonywać pewne działania wcześniej inne później, ale każdy ma taką samą szansę na sukces! Dlatego, indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka, rozumiemy i wspieramy każdego naszego ucznia.

Kształtujemy kompetencje
My wierzymy, że uczeń przychodzi do szkoły nie po to aby na pamięć zakuwać regułki i definicje, ale po to aby rozwijać kompetencje i poznawać świat. Dlatego, stwarzamy warunki naszym uczniom do podejmowania decyzji, rozwiązywania kompleksowych problemów, krytycznego myślenia, rozwoju inteligencji emocjonalnej i bycia kreatywnym.

Rozwijamy komunikację
My wierzymy, że komunikacja otwiera drzwi, a uczniowie z otwartymi głowami mogą z podniesioną głową ruszyć w świat. Umiejętność wypowiadania się w swoim ojczystym jak również językach obcych jest kluczowa w XXI w. Dlatego, tak bardzo stawiamy na mówienie i komunikację.

Stosujemy nowoczesna dydaktykę
Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania z zastosowaniem nowych technologii. Wspieramy ciekawość, rozwijamy kreatywność, uczymy krytycznego myślenia, analizy i formułowania wniosków.