Oferta

Naszym celem jest wychowanie dzieci otwartych, ciekawych i twórczych a także samodzielnych, niezależnych, świetnie przygotowanych do rozpoczęcia nauki w szkole. W atmosferze pełnej szacunku i poczuciu bezpieczeństwa, dziecko może swobodnie rozwijać swoje pasje, talenty, a świat poznaje przez doświadczanie i aktywne działanie.

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski metodą Total Immersion (całkowite zanurzenie).
Podczas zajęć nauczyciele mówią tylko i wyłącznie w języku angielskim. Zajęcia odbywają się codziennie w grupach maksymalnie 9 osobowych. Dodatkowo nauczyciel języka angielskiego spędza czas z dziećmi w różnych porach dnia komunikując się w języku angielskim podczas śniadania, obiadu, zabawy na placu zabaw itd.

Język angielski metodą Kuchcikowo.
Wszystkie dzieci w przedszkolu uczestniczą raz w tygodniu w kreatywnych zajęciach języka angielskiego, podczas których przygotowują różnorodne potrawy kulinarne.

MATEMATYKA METODĄ MONTESSORI

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, poprzez osobiste doświadczenia dziecka.Zajęcia te są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami, doświadczeniami oraz grami z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych Montessori.

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

Celem zajęć sportowych jest rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie odporności dziecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w doskonałych warunkach na sali gimnastycznej w centrum sportowym Regiment. 

ZAJĘCIA TANECZNE

Celem zajęć tanecznych jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju oraz zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu. Zajęcia prowadzone przez instruktora tańca odbywają się raz w tygodniu w profesjonalnych salach fitnessu z dużymi lustrami oraz nagłośnieniem.

 

RYTMIKA

Celem zajęć rytmicznych jest rozwijanie zdolności odczuwania zawartych w muzyce treści emocjonalnych. Zajęcia rytmiki prowadzone przez instruktora odbywają się raz w tygodniu dla wszystkich dzieci w naszym przedszkolu.

SZACHY

Celem zajęć gry w szachy jest zapoznanie dziecka z figurami, ćwiczenie pamięci i uwagi oraz logicznego myślenia. Zajęcia gry w szachy odbywają się dla dzieci w zerówce raz w tygodniu.

 

LOGOPEDIA

Celem zajęć logopedycznych jest usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy) Wszystkie dzieci w przedszkolu są diagnozowane, a dzieci wymagające terapii logopedycznej uczestniczą w indywidualnych zajęciach z logopedą.