Rekrutacja

Zapisy do Językowego Liceum Ogólnokształcącego Prymus na rok szkolny 2022/23 dla absolwentów szkół podstawowych odbywają się zgodnie z poniższą procedurą.

1. Podanie o przyjęcie

Wypełnij formularz lub zgłoś swój udział w rekrutacji telefonicznie w sekretariacie żłobka pod numerem 668 580 951.

2. Spotkanie z Dyrektorem szkoły

Dyrektor po spotkaniu podejmuje decyzje o przyjęciu do szkoły.
Materiał do rozmowy wstępnej z języka angielskiego.

3. Podpisanie umowy

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i mogą podpisać umowę.
O przyjęciu do Liceum decydować będą również umiejętności ucznia w zakresie matematyki i języka angielskiego.

Opłaty za naukę

 

Program Flexi LO – 440 zł / m-c
Brak opłaty wpisowej.