Program Flexi LO

Jak działa program Flexi LO?

Uczniowie uczęszczają na zajęcia stacjonarne, które odbywają się w naszym budynku. Formalnie wszyscy uczniowie pozostają w trybie edukacji domowej. Aby przystąpić do edukacji domowej, uczeń składa wniosek do dyrektora szkoły. Na koniec każdego roku uczniowie zdają w szkole egzaminy. Szkoła zapewnia jednak zajęcia dodatkowe (stacjonarne), które przygotują ucznia do Matury a także do egzaminów.

Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do egzaminów i Matury, które będą realizowane w następującym zakresie:

Klasa 1

Język polski – 4 h/ tyg
Język angielski – 5h/ tyg
II Język obcy – 2 h/ tyg
Matematyka – 3h / tyg
Historia i Wos – 1h/ tyg
Biologia – 1h / tyg
Chemia – 1h /tyg
Fizyka – 1h/ tyg
Geografia – 1h/tyg
Informatyka – 1h/tyg
Zajęcia z tutorem – 1h/ tyg

Razem: 21h/ tyg

Klasa 2

Język polski – 4h/tyg
Język angielski – 5h/tyg
II Język obcy – 2h/tyg
Matematyka – 4h/tyg
Historia i Wos – 1h/tyg
Biologia – 1h/tyg
Chemia – 1h/tyg
Fizyka – 1h/tyg
Geografia – 1h/tyg
Informatyka – 1h/tyg
Business & Management – 1h/tyg
Zajęcia z tutorem – 1h/tyg

Razem: 23h/tyg

Klasa 3

Język polski – 4h/tyg
Język angielski – 5h/tyg
II Język obcy – 2h/tyg
Matematyka – 3h/tyg
Historia i Wos – 1h/tyg
Biologia – 1h/tyg
Chemia – 1h/tyg
Fizyka – 1h/tyg
Geografia – 1h/tyg
Informatyka – 1h/tyg
Business & Management – 1h/tyg
Zajęcia z tutorem – 1h/tyg 

Razem: 22h/ tyg

Klasa 4

Język polski – 4h/tyg
Język angielski – 5h/tyg
II Język obcy – 2h/tyg
Matematyka – 4+1/tyg
Historia – 2h/tyg
Zajęcia z tutorem – 1h/tyg
Zajęcia do dyspozycji dyrektora – 2h/tyg

Razem: 21h/ tyg