Matura

Matura

Matura a program Flexi LO

Jakie przedmioty są obowiązkowe na Maturze?
Uczeń musi przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka, język obcy.
Uczeń musi również przystąpić do egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Całkowite Przygotowanie ucznia do Matury w zakresie obowiązkowych przedmiotów.

Szkoła bierze całkowitą odpowiedzialność za przygotowanie ucznia do matury z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego w zakresie podstawowym oraz języka angielskiego w zakresie rozszerzonym.

Matura rozszerzona

Jeżeli uczeń zamierza zdawać maturę w zakresie rozszerzonym z innych przedmiotów ( matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język polski, WOS, informatyka, język obcy), w porozumieniu ze szkoła realizuje w zakresie indywidualnym przygotowanie do Matury (dodatkowo płatne zajęcia)
Uczeń we własnym zakresie realizować będzie też wychowanie fizyczne.