Aktualności

Program Flexi LO

Formalnie wszyscy uczniowie pozostają w edukacji domowej. Aby przystąpić do edukacji domowej, uczeń składa wniosek do dyrektora szkoły. Na koniec każdego roku uczniowie zdają w szkole egzaminy. Szkoła zapewnia jednak zajęcia dodatkowe, które przygotują ucznia do Matury a także do egzaminów.

Poznaj nas!

Poniżej poznasz nasze pełne możliwości!

Program Flexi LO

Matura

O liceum

Rekrutacja

My wierzymy !

Wspieramy pasje
Budujemy relacje
Podnosimy poczucie własnej wartości
Traktujemy indywidualnie
Kształtujemy kompetencje
Rozwijamy komunikację
Stosujemy nowoczesną metodykę