Dzień Matematyki

Dzień Matematyki!
Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez:
◾Utrwalanie umiejętności przeliczania
◾Zapisywanie działań i dokonywanie prostych obliczeń
◾Odkodowywanie informacji
◾Zabawy wspierające koordynację wzrokowo-ruchową
◾Zabawy wspierające odróżnianie prawej i lewej ręki/nogi