OFERTA

Podstawowym założeniem programu edukacyjnego jest połączenie wesołej zabawy ze stymulacją, co pomaga dziecku w zdobyciu wszechstronnych uzdolnień oraz umiejętności dzięki którym łatwiej opanuje umiejętności związane z pisaniem, czytaniem, liczeniem… Podczas naszych zabaw i zajęć dzieci uczą się szanować przyrodę, logicznie myśleć, rozwijają zdolności muzyczne, artystyczne i społeczne. Przekazujemy dzieciom wartości, wierzymy, że podstawą wszelkich talentów i umiejętności człowieka są umiejętności opanowane w pierwszych trzech latach życia.

 

Idąc naprzeciw tym potrzebom chcemy zapewnić Waszym dzieciom jak najlepsze i optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w duchu najwyższych wartości takich jak: uprzejmość, uczciwość, szacunek i współpraca oraz umiejętności nawiązywania więzi i budowania relacji opartych na miłości, które będą stanowiły podstawę prawdziwego szczęścia.

 

Naszym podopiecznym proponujemy codziennie udział w wielu interesujących aktywnościach wynikających z programu edukacyjnego dostosowanego do ich wieku i możliwości. Poniżej wymieniamy jedynie niektóre z codziennych zajęć:

 

  • różnorodne zajęcia plastyczne
  • spacery 
  • zabawy chustą klanzy
  • czytanie książek
  • gimnastyka, taniec i zabawy ruchowe
  • zabawy manipulacyjne, fabularne i naśladowcze
  • umuzykalnienie i rytmika 
  • codzienne spotkania z językiem angielskim
  • Bajkoterapia. Wszystkie dzieci lubią słuchać bajek. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. niechęć do jedzenia lub pierwsze dni w żłobku. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po przeżyciu silnych wrażeń lub dużym wysiłku.
  • W codziennej opiece nad dziećmi bardzo ważny jest dla nas harmonijny rozwój dziecka. W trakcie zabaw panuje zasada dobrowolności (dziecko niezainteresowane daną aktywnością nie będzie do niej uporczywie zachęcane).

 

 

Dla kogo?

Żłobek przeznaczony jest dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia do 3 lat.

 

Godziny pracy:

Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30. Pracujemy również we wakacje oraz ferie zimowe. Żłobek zamknięty jest jedynie w dni ustawowo wolne od pracy i weekendy.

 

Cennik:

Opłata za czesne jest stała wynosi 610,00 niezależna od ilości godzin, które dziecko przebywa w placówce (maksymalnie 10h opieka dziennie). Opłata wpisowego wynosi 300,00zł jest jednorazowa na cały okres uczęszczania dziecka do żłobka oraz przedszkola.

 

Wyżywienie:

Dzieci w żłobku otrzymują 4 posiłki dziennie (śniadanie+II śniadanie+obiad+podwieczorek). Koszt dziennego wyżywienia to 10,00zł. Przy układaniu jadłospisu odpowiednio zestawiamy i pamiętamy o ważnych zasadach - wykorzystujemy w pełni produkty sezonowe, zwracamy uwagę na barwy zestawionych posiłków, co ma duży wpływ na apetyt dziecka i budzi zainteresowanie jedzeniem, a przede wszystkim dbamy, aby dostarczane dziecku składniki były bogate w witaminy, które zwiększają odporność organizmu i decydują o stanie zdrowia dziecka.

 

Wspólne spożywanie posiłków z rówieśnikami wzmacnia poczucie wspólnoty, jednocześnie pozwala im odczuć silną przynależność do grupy i wzajemne wsparcie. Dzieci uczą się poprzez obserwacje swoich rówieśników a tym, którym trudna sztuka samodzielnego jedzenia sprawia sporo kłopotu, pomaga opiekunka. Żłobek odgrywa ogromną rolę w rozwoju społecznym dziecka, ucząc je samodzielnego jedzenia sztućcami, picia z kubeczka, co bez wątpienia stanowi doskonałe ćwiczenia rozwijające sprawność manualną pociechy, ale również przygotowuje do większej samodzielności wymaganej już w Przedszkolu.