KADRA

Do współpracy zaprosiliśmy osoby, które w twórczy sposób podchodzą do nauczania swojego przedmiotu i chętnie przekazują wiedzę oraz umiejętności, znacznie wykraczające poza ramy podstawy programowej. Nauczyciele, którzy mają świadomość, że w dzisiejszych czasach, nauka musi odbywać się również poza murami szkolnymi, gdzie dzieci mogą nabywać praktycznych umiejętności komunikacji, radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 

W Językowej Szkole Podstawowej Prymus zatrudnionych jest kilkunastu nauczycieli, prowadzących zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia dodatkowe.

 

Oprócz tego szkoła współpracuje ze specjalistami:

Pedagog szkolny

Godziny konsultacji: Poniedziałek 12.00-12.45

Rolą pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. Pedagog szkolny analizuje oceny uczniów, prowadzi obserwacje oraz rozmawia z wychowawcami klas, nauczycielami oraz rodzicami. Rolą pedagoga jest również pozytywne wzmacnianie oraz motywowaniu uczniów do stawania się coraz lepszymi w zakresie ich talentów oraz zainteresowań.

 

 

Psycholog dziecięcy

Godziny konsultacji: piątek 12.00-15.00

Rolą psychologa jest obserwacja, diagnozowanie oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz potrzebującym porady w sprawach szkolnych, osobistych czy rodzinnych. Psycholog szkolny współpracuje z wychowawcami klas oraz monitoruje procesy integracyjne zachodzące między uczniami.

 

Logopeda

Godziny konsultacji: poniedziałek 8.00-12.00

wtorek 7.50- 11.50

środa 8.00-11.00

czwartek 8.00-12.00