Języki w szkole

Językowa Szkoła Podstawowa Prymus kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych. Metody pracy oraz indywidualne podejście do ucznia mają odzwierciedlenie między innymi w doskonałych wynikach na sprawdzianie szóstoklasisty. 
 
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
 
 
 
 
 
 
Języki angielski
 
Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w małych grupach. Uczniowie już w pierwszym roku nauki nabywają umiejętność komunikacji w języku angielskim. Do nauki języka angielskiego wykorzystujemy nowatorskie metody, autorskie programy oraz nowoczesne narzędzia technologiczne. Uczniowie otrzymują zadania domowe online na specjalnej platformie internetowej.
 
 
History - Historia w języku angielskim
 
Nauczanie dwujęzyczne Historii odbywa się dla 4-5 klasy szkoły podstawowej. Program zgodny z podstawą programową nauczania Historii realizowany jest w języku angielskim. CLIL (Content and Language Integrated Learning)  to nowoczesne nauczanie języka poprzez realizację treści przedmiotowych w języku obcym.
 
Język rosyjski
 
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu do 1 klasy szkoły podstawowej. Celem zajęć języka rosyjskiego jak nabycie umiejętności komunikacji, a także czytania i pisania. Uczniowie w pierwszym roku nauki nabywają umiejętności mówienia i rozumienia a w kolejnych latach uczą się alfabetu i płynnego czytania oraz poprawnego pisania w języku rosyjskim. 
 
 
Trzeci język do wyboru!
 
Język niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski - są trzecim językiem obcym w szkole podstawowej. Wprowadzony jest w 6 klasie szkoły podstawowej. Zajęcie odbywają się 1 raz w tygodniu. Celem nauki jest nauka podstawowego słownictwa oraz nabycie podstawowych umiejętności rozumienia i mówienia w języku niemieckim.