Dwujęzyczne Dzieciaki z Klasą

 

OPIS PROJEKTU:

 

Od 1 października 2018 roku realizujemy projekt „Dwujęzyczne dzieciaki z klasą” w Językowej Szkole Podstawowej Prymus.  

W ramach projektu doposażyliśmy pracownie przedmiotowe: przyrodniczą, matematyczną, fizyczną, biologiczną oraz gabinet logopedyczny. 

W ramach projektu przeprowadziliśmy specjalistyczne szkolenie języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów ścisłych (przyroda, biologia, matematyka, geografia, fizyka), kurs doskonalący z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, kurs doskonalący z zakresu pracy metodą eksperymentów i doświadczeń oraz kurs doskonalący z zakresu pracy logopedycznej z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

  

W ramach projektu prowadzimy dodatkowe zajęcia dwujęzyczne dla uczniów Językowej Szkoły Podstawowej Prymus:

 

-     Dwujęzyczne zajęcia przyrody 

-     Dwujęzyczne zajęcia matematyki 

-     Dwujęzyczne zajęcia biologii 

-     Dwujęzyczne zajęcia geografii 

-     Dwujęzyczne zajęcia fizyki 

-     Zajęcia logopedyczne

 

Dokumenty do pobrania:

- Deklaracja przystąpienia do projektu

- Formularz zgłoszeniowy dla ucznia efs

- Oświadczenie uczestnika projektu

- Regulamin nauczyciele

- Regulamin uczeń