KADRA

Kadrę przedszkola tworzą kreatywni, pełni pasji i ciepła nauczyciele, którzy dbają o przyjazną atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane przez MEN, niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Nauczyciele realizują program edukacyjny zgodny z podstawą programową rozszerzony o autorski program edukacji językowej, zdrowotnej i matematycznej Przedszkola Prymus.

 

Logopeda

 

Wszystkie dzieci objęte są profilaktyką logopedyczną. Logopeda raz w tygodniu prowadzi zajęcia mające na celu wspierać poprawny rozwój mowy. Po zdiagnozowaniu problemów, logopeda omawia z rodzicami sytuację dziecka i przeprowadza indywidualną terapię logopedyczną.

Dyżur logopedy:

poniedziałek 8.00-12.00

wtorek 7.50- 11.50

środa 8.00-11.00

czwartek 8.00-12.00

 

Psycholog

Jego zadaniem jest prowadzenie warsztatów dla nauczycieli w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, udziela im porad oraz motywuje do pracy. Obserwuje również dzieci i pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych.

Dyżur psychologa:

piątek 12.00-15.00

 

Pielęgniarka 

Godziny konsultacji: 

środa 11.00-15.00

piątek – 8.00-12.00

Rolą pielęgniarki szkolnej jest prowadzenie dokumentacji medycznej ucznia, prowadzenie profilaktyki próchnicy zębów oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach. 

 

Nauczyciel języka angielskiego

Przedszkole zatrudnia dwóch nauczycieli języka angielskiego w pełnym wymiarze czasu, którzy prowadzą codziennie zajęcia językowe w każdej grupie. Nauczyciele posiadają wykształcenie filologiczne i specjalizują się w nauczaniu dzieci. 

 

Trener piłki nożnej

Trener piłki nożnej prowadzi zajęcia piłkarskie w grupie 0 w każdy wtorek 8.00-8.45. Celem zajęć jest zdobywanie umiejętności piłkarskich dzieci oraz ogólny rozwój fizyczny.

 

Instruktor zajęć baletowo-tanecznych

Instruktor prowadzi we wszystkich grupach zajęcia baletowo-taneczne w poniedziałki i wtorki. Zajęcia trwają 30 minut.  

 

Instruktor zajęć rytmicznych

Instruktor prowadzi we wszystkich grupach zajęcia rytmiki w środy i czwartki. Zajęcia trwają 30 minut.