OFERTA

Językowe Gimnazjum Prymus kładzie nacisk na wszechstronny rozwój a jednocześnie stara się ukierunkować ucznia. Kameralne Gimnazjum, gdzie dyrekcja jak i nauczyciele doskonale znają swoich uczniów oraz ich talenty, pozwoli nam zaproponować wachlarz dodatkowych zajęć zgodnych z zainteresowaniami naszych uczniów.

 

Językowe Gimnazjum Prymus oferuje wszystkim uczniom efektywną i skuteczną naukę języków obcych. Nasz autorski program nauczania zakłada 5h nauki języka angielskiego w małych grupach, 2h języka rosyjskiego oraz 2h języka niemieckiego.

 

Językowe Gimnazjum Prymus zaproponuje uczniom, którzy pasjonują się przedmiotami ścisłymi dodatkowe zajęcia matematyki i informatyki. Jednoczesne promowanie w szkole przedsiębiorczości i kreatywności pozwoli ukierunkować naszych uczniów do wyboru w przyszłości kierunków technicznych i ekonomicznych.

 

Językowe Gimnazjum Prymus postawi na wysokie wymagania względem uczniów, którzy w przyszłości zamierzają kontynuować swoją karierę na kierunkach medycznych. Dodatkowe zajęcia biologii oraz dobrze wyposażone laboratorium chemiczne pozwoli nam jeszcze bardziej rozwinąć zainteresowania naszych uczniów, których celem jest studiowanie medycyny.

 

Językowe Gimnazjum Prymus zaproponuje uczniom, którzy preferują przedmioty humanistyczne dodatkowy blok zajęć z języka polskiego oraz historii, który rozwinie ich zainteresowania mediami, dziennikarstwem oraz ukierunkuje naszych uczniów do wybrania w przyszłości m.in. kierunków prawniczych. 
 

 

Uczniowie sami będą mogli zadecydować na jakie dodatkowe zajęcia będą uczęszczać.