Języki w szkole

Język angielski
 
Naukę w Językowym Gimnazjum rozpoczynamy od poziomu B1, a naszym celem jest aby nasi absolwenci ukończyli Gimnazjum z certyfikatem FCE. 
Wzorem zajęć prowadzonych na studiach filologii angielskiej nasze zajęcia podzielone są na sprawności językowe: Reading, Listening, Speaking, Use of English. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych technologii: iPad w edukacj, tablice interaktywne, platformy e-learning.
Zajecia języka angielskiego odbywają sie 5 razy w tygodniu.
 
Język rosyjski
 
Zajęcia języka rosyjskiego odbywają sie 2 razy w tygodniu. Celem zajęć jest nabycie umiejętności komunikacji, a także czytania i pisania. Naszym celem jest aby nasi gimnazjaliści ukończyli szkole ze znajomością języka rosyjskiego na poziomie B2. 
 
Język niemiecki
 
Wprowadzamy trzeci język na poziomie szkoły gimnazjalnej. Język niemiecki jest prowadzony raz w tygodniu. Celem zajęć jest nabycie podstaw komunikacji.
 
International cooperation (współpraca międzynarodowa) 
 
To nowatorskie zajęcia realizowane wzorem państw skandynawskich, ukierunkowane na komunikację w języku angielskim z ludźmi z różnych krajów europejskich oraz poznawanie ich kultur i zwyczajów.